Biudžetinės įstaigos Trakų istorijos muziejus

 1.  

 

 • Prekių grąžinimas ir keitimas
  1. Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes (atsisakyti Parduotuvėje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties), jei nuo norimų grąžinti Prekių pristatymo dienos nėra praėję daugiau nei 14 kalendorinių dienų, ir jei nėra taikomi Taisyklių 11.2 – 11.5 punktuose ar teisės aktuose numatyti prekių grąžinimo/sutarties atsisakymo ribojimai.
  2. Grąžinti kokybiškų Prekių (atsisakyti Parduotuvėje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties) neturi teisės Pirkėjai, kurie negali būti laikomi vartotojais pagal taikytinus vartotojų teises reglamentuojančius teisės aktus, t.y. juridiniai bei fiziniai asmenys, įsigyjantys Prekes verslo, komerciniams, profesiniams poreikiams (perkantieji Prekes ne asmeniniam/šeimos naudojimui, ne panaudojimui savo namų ūkyje).
  3. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų Prekių, jei tokios Prekės patenka į teisės aktuose apibrėžtas išimtis (jei pagal taikytinus teisės aktus Pardavėjas neprivalo priimti tokių grąžinamų Prekių, arba jei dėl tokių Prekių įsigijimo sudarytos nuotolinės sutartys negali būti Pirkėjų nutrauktos be priežasties Taisyklėse nurodyta tvarka), pavyzdžiui, Pardavėjas neprivalo priimti grąžinamų kokybiškų:
   1. greitai gendančių produktų, taip pat produktų, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
   2. produktų, kurie buvo parduoti supakuoti, bet po pristatymo buvo išpakuoti ir yra netinkami grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, daugumos kosmetikos priemonių ir pan.);
   3. vaizdo ar garso įrašų nei programinė įrangos, jei ji buvo parduota supakuota, bet po pristatymo buvo išpakuota;
   4. periodikos: laikraščių, periodinių leidinių, žurnalų.
  4. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų Prekių, jei jos po pristatymo buvo naudojamos, yra sugadintos, praradusios prekinę išvaizdą (įskaitant, jei nuimtos ir/ar pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), praradusios vartojamąsias savybes.
  5. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos visos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė;
   4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
   5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  6. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų Prekių, jei yra praleisti Taisyklėse ir/ar teisės aktuose nustatyti grąžinimo terminai.
  7. Norėdamas grąžinti pristatytą Prekę, Pirkėjas pateikia grąžinimo prašymą el. paštu info@trakaimuziejus.lt, nurodydamas Prekę, užsakymo numerį, pristatymo datą. Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo pateikti ir kitą informaciją, reikalingą tinkamam Pirkėjo teisių įgyvendinimui užtikrinti, įskaitant, paprašyti užpildyti specialias prašymų formas.
  8. Pateikęs pagrįstą prašymą dėl Prekės grąžinimo, Pirkėjas ne greitai gendančią Prekę privalo grąžinti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo grąžinti Prekę pateikimo dienos, greitai gendančią Prekę – per 72 valandas, jei Pardavėjas nenurodo ilgesnio termino. Konkrečią Prekę, perdavimo laiką ir vietą Pirkėjas derina su Pardavėju, kuris, pateikus grąžinimo prašymą susisiekia su Pirkėju jo nurodytais kontaktais.
  9. Kokybiškų Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. Nekokybiškų Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.
  10. Už Pardavėjui grąžintas kokybiškas Prekes, per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių grąžinimo dienos Pirkėjui grąžinama jo sumokėta Kaina, pervedant šią sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas Pirkėjo mokėjimas teikiant užsakymą. 
  11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos. Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius, o sumokėta Kaina Pirkėjui nėra grąžinama.
  12. Jeigu grąžinama Pirkėjui atsiųsta ne ta Prekė, kuri jo buvo užsakyta ir/ar nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokią Prekę priimti ir ją pakeisti analogiška tinkama Preke arba grąžinti už Prekę sumokėtą Kainą, jeigu pakeitimui nėra tinkamos Prekės.
  13. Jeigu Pirkėjas nori pakeisti nekokybiškas Prekes kitomis, el. laiške apie grąžinimą privalo nurodyti Prekių pavadinimus arba nuorodas į Prekes, kurias pageidauja gauti vietoj gražinamų. Jeigu naujų Prekių vertė viršys grąžinamų Prekių vertę, skirtumas privalo būti apmokėtas pagal Pardavėjo atsiųstą sąskaitą. Jeigu naujų Prekių vertė bus mažesnė nei grąžinamų Prekių vertė, Pardavėjas per 30 kalendorinių dienų grąžins šią viršijančią sumą į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant Prekių užsakymą.
 1.  

___________________