Biudžetinės įstaigos Trakų istorijos muziejus

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

 • Sąvokos
  1. Taisyklės – šios prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje eshop.trakaimuziejus.lt taisyklės.
  2. Pardavėjas – biudžetinė įstaiga Trakų istorijos muziejus, juridinio asmens kodas 190757189, adresas Kęstučio g. 4, Trakai, LT-21104 Lietuva.
  3. Pirkėjas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  4. Parduotuvė – Pardavėjo elektroninė parduotuvė eshop.trakaimuziejus.lt.
  5. Prekės –Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje įsigyjamos prekės.
  6. Kaina – Prekių kainos, nurodomos Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje eurais su PVM ir mokomos Pardavėjui už Prekes.
  7. Pristatymo mokestis – pristatymo paslaugų mokestis, nurodomas Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje eurais su PVM ir mokamas Pardavėjui ir/ar jo kurjeriui už Prekių pristatymą.
  8. Kurjeris – Prekių pristatymo paslaugas teikiantis trečiasis asmuo.
 • Bendrosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės nustato naudojimosi internetine parduotuve eshop.trakaimuziejus.lt tvarką.
  2. Šios Taisyklės taip pat nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio Prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę, Prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su Prekių pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.
  3. Šios Taisyklės tampa privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.
  4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.3. p. nurodytus kriterijus.
  5. Šios Taisyklės kartu yra nuotolinė pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
 • Sutarties sudarymas
  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja Prekių krepšelį, pasirenka Prekių pristatymo formą, pasirenka atsiskaitymo būdą už Prekes, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
  2. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka. Jei Pirkėjas užsako Prekes Parduotuvėje, visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas visa apimtimi susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklių nuostatomis, ir prisiima bet kokią riziką dėl galimo neišsamaus susipažinimo su Taisyklėmis.
  3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Prekių pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų Prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris vadovaujantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.
 • Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti Kainą.
  3. Pirkėjas turi kitas teises ir pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 • Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuve.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją.
  3. Pardavėjas turi kitas teises ir pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 • Prekių kainos
  1. Prekės Pirkėjui parduodamos Kainomis, nurodytomis Parduotuvėje Prekių užsakymo pateikimo momentu.
  2. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi užsakyti Prekių Parduotuvėje, jei nori pateikti užsakymą (ir, atitinkamai, sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį bei gauti Prekių pristatymo paslaugą). Į šią minimalią Prekių užsakymo sumą Pristatymo mokestis nėra įskaičiuojamas.
 • Pristatymo mokestis
  1. Pristatymo mokestis apskaičiuojamas ir taikomas Pirkėjo Prekių užsakymo pateikimo momentu. Šis mokestis gali būti nurodytas fiksuotas arba keistis priklausomai nuo Pirkėjo užsakytų Prekių vertės ir/ar pristatymo termino. Pirkėjas bet kuriuo atveju vadovaujasi jo Prekių užsakymo pateikimo metu nurodomu Pristatymo mokesčiu.
  2. Jei Parduotuvės sistema Pirkėjui po Prekių užsakymo patvirtinimo leidžia papildyti pirkinių krepšelį, pristatymo paslaugos mokestis gali kisti.
 • Atsiskaitymo tvarka
  1. Pirkėjas moka už Prekes Kainą užsakymo metu vykdydamas išankstinį apmokėjimą per Paysera.lt internetinio atsiskaitymo sistemą. Ši sistema iš Pardavėjo Parduotuvės gauna tik užsakymo numerį ir sumą, kurią persiunčia Pirkėjo pasirinkto atsiskaitymo banko elektroninei sistemai. Apmokėjimas vyksta Pirkėjo banko elektroninėje aplinkoje, kurioje Pirkėjas patvirtina užpildytą mokėjimo nurodymo formą. 
 1.  

___________________