Biudžetinės įstaigos Trakų istorijos muziejus

 1.  
 • Prekių užsakymas ir pristatymas
  1. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
  2. Pirkėjas, pastebėjęs Prekių užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu 8 (528) 55297 (darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val.) arba el. paštu d.stefanoviciene@trakaimuziejus.lt (bet kuriuo metu).
  3. Pardavėjo Parduotuvės sistemoje iš mokėjimų sistemos operatoriaus gavus patvirtinimą apie tinkamą Pirkėjo atsiskaitymą už Prekes, pradedamas vykdyti užsakymas ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.
  4. Jei Pirkėjas pageidauja gauti PVM sąskaitą–faktūrą, Pardavėjas ją išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo užsakymo metu nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas po Prekių pristatymo.
  5. Vietas, į kurias Pardavėjo Kurjeriai gali pristatyti Prekes, galima patikrinti Parduotuvėje skelbiamoje informacijoje. Jas Pardavėjas gali nustatyti ir keisti savo nuožiūra.
  6. Pirkėjas (ar kitas pristatomas Prekes priimantis asmuo) privalo patikrinti Pardavėjo Kurjerio pristatytas Prekes prieš jas priimdamas, ir netvirtinti tinkamo Prekių pristatymo, perdavimo ir priėmimo, jei nustato bet kokius kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, Prekių ar jų pakuočių pažeidimus. Patvirtinęs tinkamą Prekių pristatymą, perdavimą ir priėmimą, Pirkėjas vėliau neturi teisės reikšti pretenzijų dėl aukščiau nurodytų neatitikimų/pažeidimų.
  7. Jei Pirkėjas tikrindamas pristatytas Prekes nustato kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, Prekių ar jų pakuočių pažeidimus Pirkėjas informuoja apie tai Prekes pristačiusį Pardavėjo Kurjerį, kuris neatitikimus pažymi savo administruojamoje sistemoje.
  8. Netinkamos kokybės Prekės, Prekės, kurios nebuvo užsakytos ar kurių pristatytas kiekis didesnis, nei užsakytasis, grąžinami Pardavėjo Kurjeriui.
  9. Pardavėjo Kurjeris užsakytas Prekes Pirkėjui atgabena Pirkėjo teikiant užsakymą pasirinktu pristatymo metu bei pasirinkto laiko tarpo ribose.
  10. Pardavėjas ir/ar Pardavėjo Kurjeriai visuomet dės visas pastangas siekdami užtikrinti Prekių pristatymą Pirkėjo pasirinktu laiku arba, Pirkėjui pasirinkus pristatymą nedelsiant – per trumpiausią objektyviai įmanomą terminą. Pardavėjas negali užtikrinti, kad visos Prekės visuomet bus pristatytos laiku be jokių kliūčių. Todėl Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už Prekių pristatymo vėlavimą, jei vėluojama ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių. Prekių pristatymo vėlavimo atveju Pardavėjas ar Pardavėjo Kurjeris susisieks su Pirkėju, siekiant suderinti abiem šalims priimtiną situacijos sprendimą. Atsakomybė už Prekių pristatymą Pirkėjui jo pasirinktu adresu ir laiku tenka Kurjeriui.
  11. Pirkėjas įsipareigoja pats priimti Pardavėjo Kurjerio pristatomas Prekes tuo adresu, kurį Pirkėjas Parduotuvės sistemoje nurodė, kaip pristatymo adresą, ir tuo metu, kurį Pirkėjas pasirinko Prekių užsakymui priimti. Pardavėjas neatsako už tinkamą savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jei Pirkėjas nurodo netinkamą adresą arba pristatymo metu Pirkėjas nerandamas jo nurodytu adresu.
  12. Pardavėjo Kurjeris, neradęs Pirkėjo jo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo laiku turi teisę perduoti pristatomas Prekes kitam Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu esančiam pilnamečiam asmeniui, ir tai bus laikoma tinkamu Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, o tokio kito asmens patvirtinimas apie Prekių pristatymą, perdavimą ir priėmimą bus laikomas tinkamu Pirkėjo patvirtinimu apie Prekių pristatymą, perdavimą ir priėmimą.
  13. Jei Pardavėjo Kurjeris neranda Pirkėjo jo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo laiku, ir nėra kito šių Taisyklių ir/ar teisės aktų reikalavimus atitinkančio asmens, kuriam Pardavėjo Kurjeris galėtų perduoti pristatytas Prekes, laikoma, kad Pardavėjas tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus ir neturi gabenti Prekių iš naujo kitu laiku nei adresu, taip pat Pirkėjui nėra grąžinamos Prekių Pristatymo mokestis.
  14. Taisyklių 9.13 punkte nurodytais atvejais Pardavėjas informuoja Pirkėją apie Prekių saugojimo vietos adresą ir sudaro galimybę Pirkėjui suderintu laiku savo pastangomis ir sąnaudomis tokias Prekes atsiimti. Šiuo atveju Pardavėjas neįsipareigoja užtikrinti jokių specialių Prekių saugojimo sąlygų, ir neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinkamai ir laiku užsakymo adresu nepriimtų Prekių kokybę (įskaitant, bet neapsiribojant jų vartojimo savybių, išvaizdos, išsaugojimą, išlikimą tinkamomis naudoti, saugiomis ir pan.).
 • Prekių kokybė
  1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
  2. Pardavėjas neatsako, jei Parduotuvėje demonstruojamos Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realių pristatytų Prekių dėl neatitikimų informacijos perdavimo procese, pavyzdžiui, Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  3. Pardavėjo Parduotuvėje siūlomų įsigyti Prekių savybės pateikiamos Parduotuvėje skelbiamuose Prekių aprašymuose, kuriuos skelbia Pardavėjas, tačiau parengia ir pateikia tretieji asmenys, valdantys fizines mažmeninės prekybos vietas, kuriose parduodamos Prekės. Atsakomybę už savo parengtus aprašymus ir už parduodamų Prekių kokybę, juose nurodytą informaciją, įskaitant informaciją apie Prekių savybes (jos teisingumą, tikslumą, išsamumą, tinkamą pateikimą, atitikimą kitiems teisės aktų reikalavimams) maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atsako fizines mažmeninės prekybos vietas, iš kurių Pardavėjo Kurjeriai surenka ir Pardavėjas nuperka Prekes, valdantys juridiniai asmenys, taip pat tokių Prekių gamintojai ir/arba importuotojai.
  4. Jei Pardavėjas nenurodo specialaus Prekei taikomo kokybės garantijos termino, tokiai Prekei galioja garantija, numatyta taikytinuose teisės aktuose.
 1.  

___________________